KSCdirect
Not finding it? Call Kelly Supply at 800-918-8939 or email info@kscdirect.com.

For Pricing Click the Item Code

Attributes

Image Item Code Short Description
WEG SGB-WEG GROUNDING BRUSH SGBWEG
WEG SGB-WEG-2 GROUNDING BRSH AND HOLDER SET SGBWEG2
WEG MPW16-3-U016 MAN.MTR PROTECTOR 10-16A MPW Starters MPW163U016
WEG PESW-B25V24AX-R67 STARTER 120V COIL 15-23A 4X PESWB25V24AXR67
WEG WEG180-USEM ADAPTER PLATE WEG/USEM 180T WEG180USEM
WEG WEG250-280-REL ADAPTER PLATE WEG/REL 250/280 WEG250280REL
WEG WEG250-280-USEM ADAPTER PLATE WEG/USEM 250/280 WEG250280USEM
WEG WEG320-REL ADAPTER PLATE WEG/REL 320T WEG320REL
WEG WEG320-SIEM ADAPTER PLATE WEG/Siemens 320T WEG320SIEM
WEG WEG320-USEM ADAPTER PLATE WEG/USEM 320T WEG320USEM
WEG HU 40A IEC160 IN-LINE PARTIAL GEARBOX NO OIL UNPAINTED HU40AIEC160
WEG FCO-BM250 FAN COVER WEG MADE BRAKE 250 FCOBM250
WEG WEG280-SIEM ADAPTER PLATE WEG/Siemens 320T WEG280SIEM
WEG WEG360-400-REL ADAPTER PLATE WEG/REL 360/400 WEG360400REL
WEG WEG360-400-USEM ADAPTER PLATE WEG/USEM 360/400 WEG360400USEM
WEG WEG444/5-SIEM ADAPTER PLATE WEG/Siemens 320T WEG4445SIEM
WEG WEG445/7-447/9-REL ADAPTER PLATE WEG/REL 447&449 WEG44574479REL
WEG WEG445/7-447/9-SIEM ADAPTER PLATE WEG/Siemens 320T WEG44574479SIEM
WEG WEG445/7-447/9-USEM ADAPTER PLATE WEG/USEM 447&449 WEG44574479USEM
WEG 07518OT3E365TSC 75HP, 1800 RPM, 365TSC FRAME, OPEN DRIP WEG MOTOR 07518OT3E365TSC
WEG FAN-FD56/150-15MM WEG FAN BLADE FANFD5615015MM
WEG SCP-270-324/110VITG WEG CAPACITOR SCP270324110VITG
WEG WEG360-400-SIEM ADAPTER PLATE WEG/Siemens 320T WEG360400SIEM
WEG EFK-BM280-COIL WEG MADE BRAKE COIL ONLY 284/6 EFKBM280COIL
WEG EFK-BM180-COIL WEG MADE BRAKE COIL 182/4 EFKBM180COIL
WEG PROFIBUS DP-01 PROFIBUS DP-01 CFW11 WEG PROFIBUSDP01
WEG WEG444/5-REL ADAPTER PLATE WEG/REL 444/5T WEG4445REL
WEG EFK-BM210-COIL COIL ONLY WEG-MADE BRAKE 213/5 EFKBM210COIL
WEG EFK-BM250-COIL WEG MADE BRAKE COIL 254/6 EFKBM250COIL
WEG EFK-BM320-COIL WEG MADE BRAKE COIL 324/6 EFKBM320COIL
WEG EFK-BM140-COIL WEG MADE BRAKE COIL 143/5 EFKBM140COIL
WEG 00418ET3YAL112M-W22 WEG IEC MOTOR, 4KW, 1800RPM, 230/460V 00418ET3YAL112MW22
WEG 01018ET3E215TC-W22 10HP 1800 3 60 208-230/460V 01018ET3E215TCW22
WEG 01812ET3Y200L-W22 18.5kW 1200 3 60/50 460V 01812ET3Y200LW22
WEG CSW-POT5W 2MM ALUM POTO 5K WIRED Pushbuttons CSWPOT5W
WEG .5018ES3E56C-S 1/2HP 1800 3 60 208-230/460 5018ES3E56CS
WEG .5012EP3ESS56CFL 0.50HP 1200 3 60 208-230/460V 5012EP3ESS56CFL
WEG 00156ET3E56-S 1.5HP 3600 3 60 208-230/460 00156ET3E56S
WEG 00118XT3ER143TC 1HP 1800 60 208-230/460 00118XT3ER143TC
WEG 00218ET3EAL100LFF-W2 ELECTRIC MOTOR 00218ET3EAL100LFFW2
WEG 00518ET3E184T-W22 5HP 1800 3 60 208-230/460V 00518ET3E184TW22
WEG 01036ET3E215T-W22 10HP 3600 3 60 208-230/460V 01036ET3E215TW22
WEG CFW300A02P6S2NB20 CFW300 2.6A 0.75HP NB 1PH 230V Variable Frequency Drive CFW300A02P6S2NB20
WEG CFW500A01P0T4NB20 CFW500 1.0A 0.5HP ND 3PH 460V CFW500A01P0T4NB20
WEG CFW500A01P0T4NBN1 CFW500 1.0A 0.5HP ND 3PH 460V CFW500A01P0T4NBN1
WEG CFW500A01P0T4NBN1H00 CFW500 1.0A 1HP ND 3PH 460V CFW500A01P0T4NBN1H00
WEG CFW500A01P6B2NB20 CFW500 1.6A 0.33HP ND 1/3P 230 CFW500A01P6B2NB20
WEG CFW500A01P6T4NB20 CFW500 1.6A 1HP ND 3PH 460V CFW500A01P6T4NB20
WEG CFW500A01P6T4NBN1 CFW500 1.6A 1HP ND 3PH 460V CFW500A01P6T4NBN1
WEG CFW500A01P6T4NBN1H00 CFW500 1.6A 1HP ND 3PH 460V CFW500A01P6T4NBN1H00